LEDlight Danmark tager vare på vores Klode

Det er vores mål, at bidrage til en voksende miljøbevidsthed i samfundet omkring os. Vi tager vores del af ansvaret for, at kommende generationer ligesom os, kan nyde den grønne og frodige natur, som betyder så meget for menneskers trivsel. Vi ønsker, at vores efterkommere skal have fortsat adgang til rent drikkevand og opleve glæden ved at trække vejret dybt i en skov uden forurening. Vi vil arbejde målrettet på, at Klodens ressourcer bruges ansvarligt, så vores børn og børnebørn kan leve trygt på den. Kloden har brug for, at vi mennesker i fællesskab etablerer et cirkulært forbrug og en bæredygtig udvikling. Det engagerer vi os helhjertet i hos LEDlight Danmark.

På disse sider kan du læse mere om vores visioner, mål og handlinger for en bæredygtig udvikling. Bæredygtighed er en integreret værdi i hele vores forretning og vægter lige højt på det sociale og økonomiske område, som på det klimamæssige.

Du kan finde vores CSR rapport hér

Nyhed i 2024: Forbedret klimaregnskab

Klimadagsordenen fylder meget i vores strategiske forretningsudvikling. Vi går i front for at skabe og implementere innovative løsninger og bæredygtige forretningspraksisser for at minimere vores klimapåvirkning. Vi er stolte af at det er lykkedes os at sænke vores udledning af drivhusgasser, samtidig med, at vi har øget vores aktiviteter betragteligt i perioden.

Læs mere om vores klimaregnskab hér


Ambition: 0% papaffald

Hos LEDlight Danmark fokuserer vi på at undgå over-forbrug af Klodens ressourcer. Vi arbejder eksempelvis målrettet med at minimere fremstilling af emballage. Det gør vi ved at genbruge al den emballage vi modtager varer i.

Når du modtager varer fra os, vil det altså være i emballage, som allerede har været brugt mindst én gang. Det mener vi er at tage ansvar for miljøet på en måde, der giver mening. Når vi pakker varer til forsendelse, genanvender vi de papkasser, som vi tidligere har modtaget varer i. Hvis kassen er lidt for stor til dine varer, fylder vi den med pap, som ellers ville have været affald. Det er både økonomisk og klimamæssigt bæredygtigt. På den måde har vi gennem tiden reduceret vores papaffald til tæt på 0% samtidig med at vi har undgået produktion af ny emballage og pakkefyld. Vi arbejder ufortrødent videre med at nå ambitionen!


Bæredygtighed er at renovere frem for at udskifte

Vi mener, at vi skal påvirke mængden af varer, der produceres, for at spare på Klodens ressourcer. Derfor har vi fokus på at udvikle og sælge produkter af meget høj kvalitet for en lang levetid. Udover høj kvalitet har vi desuden fokus på at designe belysningsprodukter, som kan renoveres med tiden, for igen at minimere behovet for produktion af nyt. 

Vi er derfor meget stolte af vores TRIPOLI FLEX armatur  og VALETTA HC armatur, som vi har fået designet, så de enkelt og hurtigt kan få udskiftet LED boardet og driveren. Armaturene fremstår desuden i et lækkert klassisk og holdbart design, som har en meget lang levetid. På den måde bidrager vi til at spare miljøet for unødig produktion af armaturer og emballage. Samtidig undgås fragt og affaldshåndtering. Det er ansvarligt i forhold til miljøet og ikke mindst ansvarligt for kundens økonomi. Du kan se en videodemonstration af Valetta HC hér


De miljøskadelige lysstofrør er fortid

Udfasning har været i gang længe og fra august 2023 vil det ikke længere være muligt at købe traditionelle lysstofrør. Det skyldes bl.a. kviksølvindholdet i lysstofrørene, der er miljøskadeligt og giftigt for mennesker og dyr at indtage.

Hos LEDlight Danmark tilbyder vi LED-alternativer til de gamle lysstofrør. Alternativer, der giver et bedre lys, men også sætter et væsentligt lavere klimaaftryk og en betydeligt lavere energiregning.

Læs mere om kravene i denne artikel fra Energistyrelsen og kontakt os for rådgivning om LED-rør som bæredygtigt alternativ. Find din belysningsrådgiver hér eller klik ind i vores webshop og se vores udvalg af LED-rør, der kan leveres fra dag til dag.


CSR - Corporate Social Responsibility

I 2017 vedtog FN for sine medlemmer 17 verdensmål og 169 delmål, der skal sikre en bæredygtig vækst i verden. Som virksomhed er vi også forpligtet til at arbejde for at nå disse mål og i LEDlight Danmark er vi dedikerede til at tage vores del af ansvaret i den sammenhæng.

Hos LEDlight Danmark tager vi vores samfundsansvar alvorligt og ønsker at drive forretning på en måde, der tager hensyn til vores omgivende samfund, mennekser, sociale og etiske forhold samt miljømæssige påvirkninger. I vores CSR-rapport kan du læse om vores visioner, handlingsplaner og politikker på området. At udvikle en bæredygtig verden for os selv og vores efterkommere er et anliggende, vi har stor sympati for. Gennem bevidsthed om vores ansvar, løbende revision af vores virksomhedsstrategi og ambitiøse handlingsplaner bidrager vi til bæredygtighed såvel socialt og miljømæssigt som økonomisk.

Du kan finde vores CSR rapport hér